reception@clinicalpilates.com

Call +61 3 9000 4125

WAI CHA Hong Kong
266 Queen's Road East New Territories HK
Name of Clinic
Tang Shiu Kin Hospital